CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Email In PDF.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

 

Ngày 15/04/2011, Công ty CP Khoan và Xây dựng - Viwaseen.3 tổ chức long trọng, đón tiếp các đồng chí lãnh đạo của Tổng công ty, cùng Quý cổ đông về tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2011 .

 

Kết thúc năm 2010, doanh thu của Công ty đạt 174,064 tỷ đồng, đạt 111,4% kế hoạch năm 2010 và bằng 171% so với năm 2009. Lợi nhuận đạt 4,706 tỷ đồng, bằng 103,8% kế hoạch năm 2010 và bằng 136.7% so với năm 2009.

Kết thúc năm 2010, doanh thu của Công ty đạt 174,064 tỷ đồng, đạt 111,4% kế hoạch năm 2010 và bằng 171% so với năm 2009. Lợi nhuận đạt 4,706 tỷ đồng, bằng 103,8% kế hoạch năm 2010 và bằng 136.7% so với năm 2009.

Năm 2011 là năm Công ty Viwaseen.3 tiếp tục củng cố nền tảng cho giai đoạn phát triển nhanh, bền vững và vươn ra thị trường trong cả nước, tạo tiền đề cho việc thắng lợi chiến lược phát triển tới năm 2015. Tuy nhiên, năm 2011 cũng là năm nền kinh tế thế giới và Việt Nam được dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính tín dụng. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất tập trung chỉ đạo, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011 để tiếp tục tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời góp phần thực hiện phát triển kinh tế đất nước. Ban lãnh đạo đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2011 với Giá trị SXKD là 233.984 tỷ đồng, doanh thu là 189,729 tỷ đồng, lợi nhuận sẽ đạt 5,691 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua các nội dung khác gồm:

¨ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

¨ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011;

¨ Báo cáo của Ban kiểm soát;

¨ Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán;

¨ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2010;

¨ Thông qua bổ sung và sửa đổi điều lệ Công ty;

¨ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012;

¨ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2011;

¨ Báo cáo tình hình phát hành cổ phiếu năm 2010;

Với ý thức tinh thần làm việc có trách nhiệm cao, khẩn trương, nghiêm túc và tập trung trí tuê, Đại hội đã thống nhất nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 với 100% cổ đông dự họp nhất trí.

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐQT cũng như Ban lãnh đạo Công ty kính chúc toàn thể Quý cổ đông hạnh phúc, thịnh vượng và thành đạt!

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 19 Tháng 4 2011 09:12 )  
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang: Trang Chủ Tin tức Tin tức công ty Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice