CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Thông Báo đại hội cổ đông năm 2018

Email In PDF.

THÔNG BÁO

KÍNH GỬI: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Ngày 18/4/2018 Công ty CP Viwaseen3 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Địa điểm tổ chức tại Hội trường Công ty CP Viwaseen3- Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội. Đại hội hân hạnh đón tiếp các đại biểu là đại diện của Tổng Công ty \ Viwaseen, đại diện của Công ty cổ phần Viwaseen3, các quan khách và tất cả các cổ đông của công ty.

Đại hội có sự tham dự của 48 cổ đông, chiếm 86,25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tại đại hội các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 .

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT  – Ông Nguyễn Hữu Hành báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2017. Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo HĐQT Công ty đã có những bước đi chiến lược, tập trung vào định hướng  giúp Công ty bám sát theo các chỉ tiểu kế hoạch đã được đại hội cổ đông thông qua. Và cũng bước đầu mang lại kết quả đáng khích lệ cho Công ty ở tất cả các mặt: sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, cách thức sử dụng vốn, …

Trong năm 2018, HĐQT sẽ tiếp tục chủ trương điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty với tinh thần thận trọng, chắc chắn, phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2017.

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh, Ông Nguyễn Hữu Hành- CT HĐQT kiêm GĐ Công ty, năm 2017 Công ty đã đạt được kết quả với doanh thu sau thuế 312,129 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7,038 đồng, chia cổ tức là 15%/ vốn điều lệ. Điều này đáp ứng được sự mong đợi của Quý cổ đông.

Năm 2018, Công ty CP Viwaseen3 đặt mục tiêu kế hoạch: doanh thu đạt 260 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6,5 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức là 12%. Ngoài ra, công ty phải tập trung củng cố nhân sự nhằm đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh sắp đến.

 

Phát biểu tại đại hội, đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty và các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty CP Viwaseen3  trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Công ty CP Viwaseen3 và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

Xin mời Quý cổ đông xem toàn cảnh Đại hội tại đây!

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 06 Tháng 4 2019 07:31 )  
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice