CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Email In PDF.

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

Căn cứ Nghị quyết số 15 ngày 16/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông thời gian chốt danh sách để đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom, cụ thể:

1. Thông tin chứng khoán đăng ký:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Viwaseen3

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Mã chứng khoán: VW3

- Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.000.000 cổ phiếu

- Tổng giá trị đăng ký theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng

- Thời gian đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch: Dự kiến Quý I/2020.

2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán: 16h00 ngày 06/01/2020.

3. Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần hoặc cấp nhật/hiệu chỉnh thông tin cổ đông đến làm thủ tục Công ty. Khi đến làm thủ tục, đề nghị Quý cổ đông mang theo tài liệu chứng nhận quyền sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Viwaseen3 và các tài liệu kèm theo (nếu có).

4. Sau thời điểm chốt danh sách cổ đông, Công ty cổ phần Viwaseen3 sẽ không xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm về các giao dịch chuyển nhượng cổ phần.

5. Sau khi chốt danh sách cổ đông, Công ty cổ phần Viwaseen3 sẽ hoàn tất các thủ tục khác để đăng ký chứng khoán tại VSD, đăng ký giao dịch chứng khoán theo đúng tiến độ và quy định hiện hành. Công ty sẽ thông báo về ngày giao dịch chính thức qua các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của Công ty.

6. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần Viwaseen3

Địa chỉ: Km 14+500 Quốc lộ 1A, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

Số điện thoại: 0243 686 5050               Fax: 0243 686 0383

Website: viwaseen3.com.vn

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Kiểm soát;

- Lưu VT, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU HÀNH

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 19 Tháng 12 2019 04:26 )  
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice