CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Các vấn đề khác

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Email In PDF.

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

Căn cứ Nghị quyết số 15 ngày 16/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông thời gian chốt danh sách để đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom, cụ thể:

1. Thông tin chứng khoán đăng ký:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Viwaseen3

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Mã chứng khoán: VW3

- Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.000.000 cổ phiếu

- Tổng giá trị đăng ký theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng

- Thời gian đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch: Dự kiến Quý I/2020.

2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán: 16h00 ngày 06/01/2020.

3. Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần hoặc cấp nhật/hiệu chỉnh thông tin cổ đông đến làm thủ tục Công ty. Khi đến làm thủ tục, đề nghị Quý cổ đông mang theo tài liệu chứng nhận quyền sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Viwaseen3 và các tài liệu kèm theo (nếu có).

4. Sau thời điểm chốt danh sách cổ đông, Công ty cổ phần Viwaseen3 sẽ không xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm về các giao dịch chuyển nhượng cổ phần.

5. Sau khi chốt danh sách cổ đông, Công ty cổ phần Viwaseen3 sẽ hoàn tất các thủ tục khác để đăng ký chứng khoán tại VSD, đăng ký giao dịch chứng khoán theo đúng tiến độ và quy định hiện hành. Công ty sẽ thông báo về ngày giao dịch chính thức qua các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của Công ty.

6. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần Viwaseen3

Địa chỉ: Km 14+500 Quốc lộ 1A, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

Số điện thoại: 0243 686 5050               Fax: 0243 686 0383

Website: viwaseen3.com.vn

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Kiểm soát;

- Lưu VT, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU HÀNH

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 19 Tháng 12 2019 04:26 ) Đọc thêm...
 

Thông báo chia cổ tức năm 2018

Email In PDF.

THÔNG BÁO

( VỀ VIỆC CHIA CỔ TỨC NĂM 2018)

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

 

Attachments:
File
Download this file (Thong bao chia co tuc 2018.pdf)Thong bao chia co tuc 2018.pdf
Đọc thêm...
 

BÁO CÁO TINH TÌNH QUẢN TRỊ CONG TY NĂM 2018

Email In PDF.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Attachments:
File
Download this file (Bao cao Quan tri nam 2018.pdf)Bao cao Quan tri nam 2018.pdf
Đọc thêm...
 

Thông Báo chi trả cổ tức năm 2017

Email In PDF.

THÔNG BÁO

V/V CHI TRẢ CỔ TỨC CỔ PHẦN NĂM 2017

____________________

Attachments:
File
Download this file (img662.pdf)img662.pdf
Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 06 Tháng 4 2019 07:30 ) Đọc thêm...
 

Thông Báo đại hội cổ đông năm 2018

Email In PDF.

THÔNG BÁO

KÍNH GỬI: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Ngày 18/4/2018 Công ty CP Viwaseen3 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Địa điểm tổ chức tại Hội trường Công ty CP Viwaseen3- Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội. Đại hội hân hạnh đón tiếp các đại biểu là đại diện của Tổng Công ty \ Viwaseen, đại diện của Công ty cổ phần Viwaseen3, các quan khách và tất cả các cổ đông của công ty.

Đại hội có sự tham dự của 48 cổ đông, chiếm 86,25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tại đại hội các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 .

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT  – Ông Nguyễn Hữu Hành báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2017. Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo HĐQT Công ty đã có những bước đi chiến lược, tập trung vào định hướng  giúp Công ty bám sát theo các chỉ tiểu kế hoạch đã được đại hội cổ đông thông qua. Và cũng bước đầu mang lại kết quả đáng khích lệ cho Công ty ở tất cả các mặt: sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, cách thức sử dụng vốn, …

Trong năm 2018, HĐQT sẽ tiếp tục chủ trương điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty với tinh thần thận trọng, chắc chắn, phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2017.

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh, Ông Nguyễn Hữu Hành- CT HĐQT kiêm GĐ Công ty, năm 2017 Công ty đã đạt được kết quả với doanh thu sau thuế 312,129 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7,038 đồng, chia cổ tức là 15%/ vốn điều lệ. Điều này đáp ứng được sự mong đợi của Quý cổ đông.

Năm 2018, Công ty CP Viwaseen3 đặt mục tiêu kế hoạch: doanh thu đạt 260 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6,5 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức là 12%. Ngoài ra, công ty phải tập trung củng cố nhân sự nhằm đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh sắp đến.

 

Phát biểu tại đại hội, đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty và các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty CP Viwaseen3  trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Công ty CP Viwaseen3 và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

Xin mời Quý cổ đông xem toàn cảnh Đại hội tại đây!

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 06 Tháng 4 2019 07:31 ) Đọc thêm...
 
Trang 1 trong tổng số 4
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice