CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Tin tức công ty

Thông Báo đại hội cổ đông năm 2014

Email In PDF.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 06 Tháng 4 2019 07:51 ) Đọc thêm...
 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Email In PDF.

 

ĐẠI HỘI

ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 11/4/2013, tại Hội trường Công ty cổ phần Viwaseen3 đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, với sự tham gia của cổ đông và đại diện được ủy quyền tương đương  1.978.456 cổ phần  có quyền biểu quyết, chiếm 98,92% Tổng số cổ phần của Công ty CP Viwaseen3.

Tham dự Đại hội đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Viwaseen có Ông Lê Khả Mạnh - Phó Bí Thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Viwaseen, Ông Nguyễn Tất Thắng - Thành viên HĐQT Tổng Công ty Viwaseen.

Về phía Hội đồng quản trị Công ty có Ông Nguyễn Hữu Bảng - Chủ tịch HĐQT chủ tọa, điều hành đại hội; Ông Nguyễn Hữu Hành - UVHĐQT, Giám đốc Công ty; Ông Đỗ Xuân Bốn UVHĐQT, Kế toán trưởng Công ty..

Các cổ đông đã đến tham dự Đại hội đạt tỷ lệ đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty. Sau phần khai mạc Đại hội và báo cáo của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban Kiểm soát đã báo cáo và thông qua đại hội các nội dung bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013

3. Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

4. Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2012 của Ban Kiểm Soát.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

6. Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2012 và Kế hoạch chi phí hoạt động năm 2013.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2013.

8. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Đại hội thể hiện tinh thần sẻ chia và thấu hiểu, đoàn kết nhất trí cao về những vấn đề được đưa ra bàn thảo tại Đại hội và nhận thấy rằng tình hình SXKD của Công ty trong năm 2012 là hết sức khó khăn. Giá nguyên vật liệu tăng liên tục. Nhà nước thắt chặt tín dụng, lãi suất Ngân hàng tăng cao quá sức chịu đựng của Doanh nghiệp. Sự suy thoái kinh tế ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sức mua giảm sút. Với sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty Viwaseen và nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty đã có nhiều biện pháp như tiết giảm chi phí, tìm kiếm việc làm, nghiên cứu mở rộng thị trường, tập trung thi công nhanh gọn, thanh quyết toán thu hồi vốn kịp thời… và đã hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch SXKD năm 2012  (đã được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 11/4/2012).

Năm 2013 tuy còn nhiều khó khăn, phức tạp. Công ty cổ phần Viwaseen3 sẽ phấn đấu hoàn thành suất sắc kế hoạch SXKD năm 2013 với chỉ tiêu như sau:

1. Giá trị SXKD:                     269.980 triệu đồng

2. Đầu tư phát triển:                 2.930 triệu đồng

3. Doanh thu:                       228.800 triệu đồng

4. Nộp ngân sách:                   12.170 triệu đồng

5. Lợi nhuận:                           7.350 triệu đồng

6. Thu nhập bình quân người/tháng: 5 triệu đồng

7. Chia cổ tức:                               16%/năm

Phần thảo luận giữa Lãnh đạo công ty và các cổ đông có thể nói là phần sôi nổi nhất của Đại hội. Các cổ đông đã đưa ra nhiều câu hỏi và ý kiến đóng góp đầy tâm huyết đối với sự phát triển của Công ty. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phạm Hữu Bảng- Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Hữu Hành - Giám đốc đã trả lời các câu hỏi chất vấn và ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội với tinh thần nhất trí cao của các đại biểu cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Viwaseen3 tự tin và hy vọng rằng với sự ủng hộ và đồng thuận của các cổ đông, Công ty sẽ hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua.

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 16 Tháng 4 2013 01:22 )
 

Thông Báo đổi tên công ty

Email In PDF.

Được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội, nay Công ty Cổ phần VIWASEEN3 xin trân trọng thông báo về việc đổi tên Công ty như sau:

Kể từ ngày 11/05/2012, Công ty Cổ phần Khoan và Xây dựng - VIWASEEN.3 chính thức đổi thành tên: Công ty Cổ phần VIWASEEN3. Việc sửa đổi tên Công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký trước đây. Trong trường hợp cần thiết có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo tên mới này.

Chi tiết xem tại đây!

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 27 Tháng 6 2012 04:23 ) Đọc thêm...
 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Email In PDF.

Ngày 11 tháng 04 năm 2012, Công ty Cổ phần Khoan và Xây dựng - VIWASEEN.3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 nhiệm kỳ 2012-2016.

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 19 Tháng 4 2012 02:24 ) Đọc thêm...
 

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Email In PDF.

TỔNG CÔNG TY VIWASEEN

CÔNG TY CP KHOAN VÀ XÂY DỰNG

VIWASEEN.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/KXD-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 29 Tháng 3 2012 02:32 ) Đọc thêm...
 
Trang 5 trong tổng số 6
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice