CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Chứng Khoán

Thông báo chia cổ tức năm 2018

Email In PDF.

THÔNG BÁO

( VỀ VIỆC CHIA CỔ TỨC NĂM 2018)

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

 

Attachments:
File
Download this file (Thong bao chia co tuc 2018.pdf)Thong bao chia co tuc 2018.pdf
Xem Tiếp...
 

BÁO CÁO TINH TÌNH QUẢN TRỊ CONG TY NĂM 2018

Email In PDF.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Attachments:
File
Download this file (Bao cao Quan tri nam 2018.pdf)Bao cao Quan tri nam 2018.pdf
Xem Tiếp...
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

Email In PDF.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 10 Tháng 4 2019 02:45 ) Xem Tiếp...
 

NGHI QUYET DAI HOI CO DONG NAM 2019

Email In PDF.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2019

 

Ngày 8 tháng 4 năm 2019 Công ty CP Viwaseen3 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Tổng số cổ đông tham dư đại hội 46 cổ đông tương ứng 1.733.217 cổ phần chiếm 86,66% vốn điều lệ, cũng một số khách mời.

Đại hội diễn ra thanh công tốt đẹp!

Xem Tiếp...
 

BAO CAO TAI CHINH NAM 2018

Email In PDF.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

( ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC)

 

Attachments:
File
Download this file (Bao cao tai chinh nam 2018.pdf)Bao cao tai chinh nam 2018.pdf
Xem Tiếp...
 
Trang 1 trong tổng số 4
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice