CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Chứng Khoán

BÁO CÁO TINH TÌNH QUẢN TRỊ CONG TY NĂM 2018

Email In PDF.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Attachments:
File
Download this file (Bao cao Quan tri nam 2018.pdf)Bao cao Quan tri nam 2018.pdf
Xem Tiếp...
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

Email In PDF.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 10 Tháng 4 2019 02:45 ) Xem Tiếp...
 

NGHI QUYET DAI HOI CO DONG NAM 2019

Email In PDF.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2019

 

Ngày 8 tháng 4 năm 2019 Công ty CP Viwaseen3 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Tổng số cổ đông tham dư đại hội 46 cổ đông tương ứng 1.733.217 cổ phần chiếm 86,66% vốn điều lệ, cũng một số khách mời.

Đại hội diễn ra thanh công tốt đẹp!

Xem Tiếp...
 

BAO CAO TAI CHINH NAM 2018

Email In PDF.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

( ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC)

 

Attachments:
File
Download this file (Bao cao tai chinh nam 2018.pdf)Bao cao tai chinh nam 2018.pdf
Xem Tiếp...
 

Thông Báo đại hội cổ đông năm 2019 (thứ hai, 8h ngày 8 tháng 4 năm 2019)

Email In PDF.

THÔNG BÁO

( V/v tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

 

Kính gửi: Quý cổ đông/đại diện cổ đông công ty cổ phần Viwaseen3.


Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3 trân trọng kính mời Quý cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

 

Thời gian: 08 giờ ngày 8/4/2019

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Viwaseen3

Địa chỉ: Km14+500 quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh trì - TP Hà Nội

Xin mời quý cổ đông xem chi tiết tại đây!


Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 06 Tháng 4 2019 07:36 )
 
Trang 1 trong tổng số 4
Đánh giá
Bạn Thấy giao diện website thế nào?
 
Bạn đang ở trang:
mua ban o to-mua bán ô tô-chợ ô tô-salon oto Vietnam export-vietnam products - vietnam inport -types of rice