Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

In

Ngày 11 tháng 04 năm 2012, Công ty Cổ phần Khoan và Xây dựng - VIWASEEN.3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 nhiệm kỳ 2012-2016.

 

 

Năm 2011 là năm có tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn. Kinh tế thế giới chịu những chấn động mới, hệ thống tài chính tan vỡ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của Việt Nam. Tình hình trong nước gặp nhiều khó khăn, chính sách kinh tế vĩ mô thay đổi, giá cả leo thang, lạm phát tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp tới các Doanh nghiệp. Đặc biệt các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực XDCB nhất là đối với Công ty VIWASEEN.3

Nhưng với sự quyết tâm HĐQT, BĐH và nỗ lực phấn đấu của tất cả CB CNVC cùng với sự chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty cho đến hôm nay, Công ty vẫn đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển.

Đại hội đã báo cáo cho các cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và trình Đại hội kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2011, báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ năm 2011,....

Toàn cảnh đại hội

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 19 Tháng 4 2012 02:24 )